Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 90 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Grietje Duursma (Wed. Uilke Kuipers)
Eltje Britstra (Wed. Pieter Dijkstra)

Adres: Haulerwijk 73a

Gecontroleerd