Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 113 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fokke Dijkstra
Anne Blaauwbroek
Auke Dijkstra (Wed.)
Roelofke Blom
Wietze de Boer
Hendrik Hofstra
Johannes van der Leij
Anne Blaauwbroek

Adres: Haulerwijk 87 = 93 (Zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd