Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 123 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan ten Hoor
Rink Veenstra
Willem Bergsma
Klaas Hummel
Jan Zandstra
Johannes Schurer

Adres: Haulerwijk 91 = 97

Gecontroleerd