Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 133 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Iebeltje Alberts Veenstra (Wed. van der Velde)
Bokjen Spijkholt (Wed. Roel de Jong)

Adres: Haulerwijk 99 = 106

Gecontroleerd