Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 136 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Frederik Hoks
Iebeltje Alberts Veenstra (Wed. Kornelis van der Velde)

Adres: Haulerwijk 108a

Gecontroleerd