Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 152 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje Oppers
Rein de Boer
Lijkele Oppers (broer)
Willemke Oppers (zuster)
Renske Walda (diestbode los)

Adres: Haulerwijk 122

Nog niet gecontroleerd