Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 155 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gjalt Veenstra

Adres: Haulerwijk 125 a

Gecontroleerd