Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 168 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anne van der Sluis
Pietertje Hoff (Weduwe van Luitzen Wiebes Veenstra (schoonmoeder))
Rink Veenstra

Adres: Haulerwijk 133

Nog niet gecontroleerd