Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 182 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje de Jong
Cornelia Lykeltje de Jong (d.v. Trijntje de Jong)
Margarethe Wagner
Ide van der Heide
Aukje van der Heide (wed. Libbe Bergsma)
Willemke Bergsma
Steven van der Velde
Bertus Hofma
Steven van der Velde (arbeider)

Adres: Haulerwijk 139 vervolgkaart

Gecontroleerd