Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 183 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Aafke Jans Visser (wed Harm van Houten)
Libbe Bergsma
Antje van der Heide (wed. Libbe Bergsma)
Evert van der Heide
Hendrik Beene de Jong

Adres: Haulerwijk 140

Gecontroleerd