Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 187 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Grietje van der Wal (schoonzuster)

Adres: Haulerwijk 142 a

Gecontroleerd