Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 196 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinskje van Manen (geh. met Hendrik de Haan)
Gerrit de Haan (zoon)
Pieter de Haan (zoon)
Sjieuke Hoekstra (van Hw 88)
Lijsbert Akkerman (wed. J. van der Zee)

Adres: Haulerwijk 149

Gecontroleerd