Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 198 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ruurd Koopmans

Adres: Haulerwijk 150 vervolgkaart

Gecontroleerd