Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 201 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Grietje van der Velde (dienstbode)

Adres: Haulerwijk 151

Gecontroleerd