Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 227 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johan ten Hoor
Wiebe Veenstra
Jan Sikke Westerhof
Tienus Hof
Jan Willem de Jong
Jan Bos

Adres: Haulerwijk 152 = 173

Gecontroleerd