Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 229 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Janke Lenstra (wed, Pier Veenstra)
Pieter Blaauwbroek
Aukje Hof (Wed. Barteld Witvoet)

Adres: Haulerwijk 154 = 175

Gecontroleerd