Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 287 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lenskje Douwsma (Weduwe van Lammert van der Velde)
Trijntje de Vries (Weduwe van Jan Willem van der Velde)
Sijtze Louwes Douwsma
Roel van der Velde
Reinder van der Berg
Geert Ekhart (Weduwnaar van Grietje Fokkema)

Adres: Haulerwijk 232

Nog niet gecontroleerd