Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 395 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fransina Drent
Mina Hof
Marchien Dokter
Wolter de Vries (vader)
Marjorie de Vries (zuster)

Adres: Haulerwijk 320

Nog niet gecontroleerd