Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 396 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Bergplaats kunstmest

Adres: Haulerwijk 321 (= 283 a)

Gecontroleerd