Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 404 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje van der Heide (Weduwe van Libbe Bergsma)
Willemke Bergsma

Adres: Haulerwijk 327

Nog niet gecontroleerd