Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 494 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gerrit Koops (Neef Smidsknecht)
Jans Kornelius (Smid)
Halbe van der Mei (Smid)
Egbert Huisman

Adres: Haulerwijk 398 vervolgkaart

Gecontroleerd