Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 563 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Zweitze van der Wal
Koene Poutsma

Adres: Haulerwijk 369 = 445

Gecontroleerd