Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 565 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roel van der Schaaf
Sijtske C. de Vries (Schoonzuster)
Martje de Vries (Dienstbode)
Jeltje van der Heide (Dienstbode)

Adres: Haulerwijk 446a

Gecontroleerd