Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 567 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Albert Wijkstra
Willem Gruben
Freerk van der Velde (Slager (o))

Adres: Haulerwijk 371a = 448

Gecontroleerd