Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 575 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinze Bosma
Lammert Kuiper
Hobbe van Akker
Reinoud Hofstra
Sikke Hempenius

Adres: Haulerwijk 375 = 453

Gecontroleerd