Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 577 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrikje Ritskes (weduwe van Jurjen Blaauw)
Haaije de Boer
Sijtze Jongsma

Adres: Haulerwijk 376 = 455

Gecontroleerd