Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 580 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Reinaerd Hostra (Rijwielwinkel en herstelplaats)

Adres: Haulerwijk 457a

Gecontroleerd