Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 602 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hobbe Akkerman
Jan Bosma
Aaltje Geerts Witvoet (Wed. Hans Jans Grevink)
Bartje Feddes Kies (Wed. Klaas van der Wal)

Adres: Haulerwijk 478

Gecontroleerd