Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 612 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Janke de Vries (Wed. Geert Klinker)
Trijntje Bijker
Simon Sierdsma
Doetze Berga

Adres: Haulerwijk 403 = 486

Gecontroleerd