Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 633 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Bertha Bakvis (ambtshalve doorgehaald 11e volkstelling)
Sjouke Bruinsma (boerenknecht)

Adres: Haulerwijk 419 = 504

Gecontroleerd