Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 638 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jakob Bosma
Haaije Hempenius
Wiebe Ooosterhof
Sieger van der Velde
Jacobus Ekhart
Johannes Visser
Fedde Haisma
Willem Huitema

Adres: Haulerwijk 421b = 508

Gecontroleerd