Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 639 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johan ten Hoor
Egbert Hoekzema
Pieter Kool
Jan Frieswijk
Jan de Boer
Durkje Amsing (Wed. Jan de Boer)
Jouke Dijkstra

Adres: Haulerwijk 421c = 509

Gecontroleerd