Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 641 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Jan Hof
Jacob Hoks
Klaas van der Wal
Jannes Meyer
Rinskje van Manen
Rinze Vries
Taede Knijpstra

Adres: Haulerwijk 511

Gecontroleerd