Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 675 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinze Wijkstra (Bakkersknecht (o))

Adres: Haulerwijk 442 = 538

Gecontroleerd