Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 676 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wytske Kronemeyer
Aitze Hoks
Wiepkje Dijkstra
Harm de Jong
Ludzerd Hoks
Albertus Meyer
Hinke Bakker
Rein de Boer

Adres: Haulerwijk 443 = 539

Gecontroleerd