Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 679 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wubbigje van Zanden (Wed. Wiebren Herder (Schoonmoeder))

Adres: Haulerwijk 444 = 540

Gecontroleerd