Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 684 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan de Vries
Geertje van der Velde

Adres: Haulerwijk 448 = 545

Gecontroleerd