Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 685 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willemke Brander
Grietje van der Heide
Jan Smid (boerenknecht)
Harmke van der Heide (dienstbode)

Adres: Haulerwijk 449 = 546

Gecontroleerd