Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 689 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Gorter
Willem Huitema
Sikke Hempenius
Sietje van der Ley (Wed. Sietze de Jong)
Ate Pijpker

Adres: Haulerwijk 549a

Gecontroleerd