Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 695 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wytze van der Veer
Tjeerd Hiddema
Sipke Helder
Roelof Lezwijn
Taede Knijpstra
Sytze Jongsma

Adres: Haulerwijk 457 = 555

Gecontroleerd