Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 698 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Dijkstra
Sjieuwkje Slofstra (Wed. Durk Zandberg schoonmoeder)
Hendrik Knijpstra (boerenknecht)

Adres: Haulerwijk 459 = 557

Gecontroleerd