Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 701 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjeerd Graanstra (boerenknecht)
Antje van der Velde (dienstbode)
Wietske Hooysma (dienstbode)

Adres: Haulerwijk 559 1e vervolgkaart

Gecontroleerd