Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 708 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wieger Klooster
Albert van der Ley
Reinder de Vries
Gauke Teyes Betten
Evert Oppers
Jakob Bosma

Adres: Haulerwijk 468 = 566

Gecontroleerd