Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 719 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Joannes Antonius Dieten (volontair zuivelfabr.)
Anna Boonstra (zuster)

Adres: Haulerwijk 576 Vervolgkaart

Gecontroleerd