Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 730 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Lammert van der Broek
Pietje van der Ley (wed. Sietze de Jong)

Trijntje Dekken (wed. Wybe Marinus)

Adres: Haulerwijk 583 1e vervolgkaart

Gecontroleerd