Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 732 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wouter Beitsma

Adres: Haulerwijk 483 I = 584

Gecontroleerd