Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 734 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Meine Zandstra
Pieter Bergsma
Sjouke Helbig
Andries Kooi
Pieter Boonstra (bakkersknecht)
Broer Beitsma

Adres: Haulerwijk 484 = 586

Gecontroleerd