Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 738 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Buisman
Dirk Bijl
Gerrit van Lente
Freerk Schuurman (man)
Mientje Dopstra (vrouw)

Adres: Haulerwijk 484a = 589

Gecontroleerd