Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 740 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sjouke Hiemstra
Age de Vries

Adres: Haulerwijk 485 = 590

Gecontroleerd