Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 742 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Homme de Vries
Roel Kooistra
Evert Jansma
NN (wed. Harmen Postma)
Jan ten Hoor
Wietze van der Veen

Adres: Haulerwijk 486 = 591

Gecontroleerd